SzkAdmin - system do zarządzania szkoleniami

SzkAdmin pozwoli Państwu na sprawne zarządzanie procesem szkoleniowym. Jest odpowiedni zarówno dla firm szkoleniowych jak i dla działów szkoleń w przedsiębiorstwach. System jest aplikacją "WEB-ową", która może działać w obrębie sieci lokalnej, może też być dostępna w sieci Internet. EduArt umożliwia centralne przechowywanie danych dotyczących wszelkich zdarzeń związanych ze szkoleniami oraz daje możliwość śledzenia ich historii.

Podstawowe funkcjonalności systemu to:

  • ewidencja ośrodków i sal szkoleniowych,
  • ewidencja trenerów szkoleń,
  • ewidencja szkoleń (z możliwością definiowania kategorii, modułów czy tur),
  • zarządzanie terminarzem szkoleń,
  • obsługa zgłoszeń uczestników przez stronę WWW,
  • ewidencja uczestników,
  • moduły przygotowujące dane do sprawozdań wymaganych przez PARP (PEFS, sprawozdanie z pomocy pulicznej),
  • integracja terminarza szkoleń z firmową stroną WWW (prezentowanie kalendarza szkoleń w postaci najbardziej dla Państwa odpowiedniej).

Zapraszamy Państwa do kontaktu, zadawania pytań o szczegóły oraz zachęcamy do skorzystania z możliwości prezenatcji systemu bezpośrenio w siedzibie Państwa firmy.
Księgowość prowadzi dla nas Biuro Księgowe a-office